Informacja o Instytucie

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego (IDRIE) jest firmą szkoleniowo-doradczą działającą od maja 2001 roku, której celem jest promowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządzania w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych i biznesie.

W szkoleniach IDRiE uczestniczyło 16800 osób

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego tworzą trenerzy i konsultanci, którzy zostali gruntownie przeszkoleni przez wybitnych specjalistów polskich, europejskich i amerykańskich. Swoje bogate doświadczenie zdobyli pracując dla administracji publicznej i dyplomacji, organizacji pozarządowych i biznesu z Polski, Ukrainy, Albanii, Serbii. Posiadają międzynarodowe certyfikaty nadane m.in. przez Radę Europy, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, The Britisch Councill, Manchester Federal School of Business and Managenent, Central European University w Budapeszcie, Thames Valley University. Wielu z nich pracowało dla USAID w ramach programu Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego w Polsce przez kilka lat trwania programu. Dzięki uzyskanej akredytacji przy Krajowym Systemie Funduszy Strukturalnych jesteśmy wiarygodnym i kompetentnym partnerem w przygotowaniu gmin, powiatów i instytucji publicznych do pozyskiwania środków finansowych na realizacje przedsięwzięć.

Naszą misją jest wspieranie głównych sektorów życia (samorząd, instytucje publiczne, biznes organizacje pozarządowe) publicznego oraz budowanie relacji partnerskich na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego. Cel ten realizujemy poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych, w których możliwy jest przepływ wiedzy, doskonalenie umiejętności, wymiana doświadczeń, promowanie innowacyjnych rozwiązań.

Szczególnie istotne wartości to: kompetencje i profesjonalizm w realizacji szkoleń, doświadczenie w realizacji szkoleń oraz indywidualne podejście w obsłudze klienta.

Wszystkie proponowane przez Instytut formy i tematy edukacyjne mogą być realizowane również jako szkolenia zamknięte dla przedstawicieli jednej instytucji, urzędu czy regionu w dowolnym miejscu.